Bij deze een nieuwsbrief over onder meer de toepassing van paragraaf 1.1.3.6 van het ADR, de zogenaamde 1000-punten regeling. Hier heb ik de laatste tijd diverse vragen over gekregen.

 Wat is de 1000-punten regeling?

 De 1000-punten regeling geeft een vrijstelling van veel regels in het ADR en is van kracht indien er in de totale lading slechts weinig gevaarlijke stoffen geladen zijn. Er zijn geen beperkingen op de grootte van de verpakking, dus vaten van 200 liter, geladen met een gevaarlijke stof, kunnen onder de 1000-punten regeling vallen.

De 1000-punten regeling gaat uit van vervoerscategorieën.

Vervoerscategorie 0:     Verboden te vervoeren volgens de 1000-punten regeling

Vervoerscategorie 1:     50 punten per kilo of liter

Vervoerscategorie 2:     3 punten per kilo of liter

Vervoerscategorie 3:     1 punt per kilo of liter

Vervoerscategorie 4:     Onbeperkt te vervoeren volgens de 1000 punten regeling.

Meestal (maar niet altijd!) komt de verpakkingsgroep van een stof overeen met de vervoerscategorie. Er zijn echter veel uitzonderingen!

 

De 1000-punten regeling MAG toegepast worden als er een stof van vervoerscategorie 4 wordt vervoerd en/of de optelling van de punten van vervoerscategorieën 1, 2 en 3 niet boven de  1000 punten uitkomt. Het is dus niet verplicht de 1000-punten regeling te gebruiken, er mag ook voor gekozen worden gewoon alle regels van het ADR toe te passen.      

Voorbeeld 1: Ik laad 4 vaten van 200 liter, gevuld met diesel (UN1202, dieselolie, kl.3, PG III). Deze valt onder vervoerscategorie 3, dus 800 liter x 1 punt = 800 punten. Deze lading mág vervoerd worden volgens de 1000-punten regeling.

Voorbeeld 2: Ik laad 4 vaten van 200 liter, gevuld met benzine (UN1203, benzine, kl.3, PG II). Deze valt onder vervoerscategorie 2, dus 800 liter x 3 punten = 2400 punten. Deze lading mag dus niet vervoerd worden volgens de 1000-punten regeling.

Voorbeeld 3: Ik laad 4 lege ongereinigde vaten van 200 liter inhoud, laatste lading benzine. Ongereinigde vaten die een stof hebben bevat die in vervoerscategorie 1, 2 of 3 vielen, vallen nu in vervoerscategorie 4 en mogen dus onbeperkt worden vervoerd.

Welke eisen t.o.v. normaal ADR-vervoer vallen weg als de 1000-punten regeling toegepast wordt?

-          De eis om te rijden met oranje borden
-          De eis om schriftelijke instructies aan boord te hebben
-          De eis om een gevaarsuitrusting, zoals vermeld in de schriftelijke instructies, mee             te nemen
-          De eis om minimaal 12 kilogram poederblussers aan boord te hebben
-          De eis om een geldig ADR-certificaat te bezitten
-          Het verbod om passagiers mee te nemen
-          De eis om grote gevaarsetiketten op de buitenkant van een zeecontainer te                     voeren

Let op! In de zeevaart kent men de 1000 punten regeling niet. Een volle zeecontainer inleveren moet daarom altijd met etiketten op de zijkant en een Dangerous Goods Declaration (DGD).

Wat is verplicht bi j toepassing van de 1000-punten regeling?

-          Een 2 kilogram poederbrandblusser
-          Het invullen van de vrachtbrief volgens de regels van het ADR
            (bijv. UN1203, benzine, kl. 3, PG II)
-          Zeer belangrijk!: Het vermelden van het aantal punten per vervoerscategorie op het vervoersdocument (bijv. CMR).

Voeg bijvoorbeeld de volgende regels toe:

Vervoer volgens ADR 1.1.3.6.
Vervoerscategorie 3: 800 punten.

 

Ik raad aan de 1000-punten regeling alleen te laten toepassen door een chauffeur die ook over een ADR-certificaat beschikt, om fouten in het invullen van het vervoersdocument en bij de behandeling van de lading zoveel mogelijk te voorkomen.

Terug naar overzicht