Wat is Limited Quantity?: ‘Gevaarlijke goederen in kleine hoeveelheden per verpakking’

Limited Quantity zijn gevaarlijke goederen die volgens het ADR voorzien zijn van een UN-nummer, vervoersnaam, klasse en verpakkingsgroep. Deze goederen zijn echter verpakt in kleine verpakkingen (maximaal 5 kilogram of liter per verpakking), zodat het gevaar van deze goederen beperkt is. Daarom is het vervoer van deze goederen vrijgesteld van de meeste regels in het ADR, zoals voertuiguitrusting en opleiding. De goederen en voertuigen moeten echter wel herkenbaar zijn als Limited Quantity.

Een voorbeeld van limited quantity zijn spuitbussen met een brandbaar gas, maar ook ruitensproeiervloeistof dat vaak in 5 liter jerricans wordt verpakt. Bij het vervoer hoeft de vrachtbrief niet volgens de regels van het ADR worden ingevuld.

Vervoer als stukgoed:

De regels voor een voertuig zijn als volgt:
- Transporteenheden, die meer dan 8 ton gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden vervoeren, moeten aan de voor- en achterzijde voorzien zijn van het 'Limited Quantity etiket'

- Voorgaande regel geldt niet, indien ook andere gevaarlijke goederen worden vervoerd, waarvoor het gebruik van de oranje kenmerkingsborden verplicht is.
- Voorgaande regel geldt ook niet, indien een zeecontainer wordt vervoerd die aan vier zijden de LQ-etiketten draagt.

- Zeecontainers, die gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden bevatten, moeten aan 4 zijden voorzien zijn van etiketten. Het voeren van een ADR-gevaarsetiket én een LQ-etiket is sinds 2013 toegestaan.


- Bij een exportcontainer moet een Dangerous Goods Declaration aanwezig zijn.


De regels voor het voeren van dit etiket zijn niet veranderd ten opzichte van de oude regeling. De afmeting op verpakkingen is 10x10 centimeter, tenzij dit niet mogelijk is, dan is kleiner toegestaan, tot minimaal 5x5 centimeter. Voor voertuigen en zeecontainers wordt een maat van 25x25 centimeter voorgeschreven.

undefined            undefined

           Foto 1: Het LQ-bord                                       Foto 2: Bij meer dan 8 ton LQ-
                                                                                       ladinggewicht verplicht borden
                                                                                       voor- en achterzijde

Terug naar overzicht