Geldigheid code 95 verlengd, maar let op valkuilen!

De geldigheid van code 95 op het gebied van de coulanceregeling is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Maar wat houdt dit in voor de rijbewijzen en code 95-vermeldingen?

De coulanceregeling voor code 95 is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Alle rijbewijzen en code 95-vermeldingen die binnen de coulanceperiode verlopen zijn 10 maanden extra geldig. Voor veel Nederlandse beroepschauffeurs is 10 september 2021, een datum die binnen deze coulance valt, een belangrijke datum. Op die dag verloopt bij velen de code 95 en daarna mag er niet meer beroepsmatig met een vrachtwagen worden gereden. Deze datum is dus nu met 10 maanden verlengd en rijbewijs of code 95 zijn geldig tot 10 juli 2022.

Twee nieuwe regels voor het volgen van code 95

Per 13 september 2021 zijn er wel twee nieuwe regels ingevoerd voor het volgen van code 95:

  1. Van de vijf cursussen die gevolgd worden, moeten er tenminste 4 verschillend zijn. Er mag dus slechts éénmaal dezelfde cursus worden herhaald.
  2. Van de vijf cursussen mogen er maximaal 3 met E-learning gevolgd worden.

Dit is van belang om de juiste cursussen te volgen als de code 95 op tijd is verlengd en de komende jaren geldig is, maar dit blijkt momenteel vaak een valkuil als de code 95 nog niet is verlengd en nu is verlopen. In de afgelopen 5 jaar zijn gevolgde cursussen beoordeeld aan de hand van deze nieuwe regels. Wat er tót 13 september 2021 is gevolgd blijft staan, maar wat daarna wordt gevolgd mag deze regels niet overschrijden.

Informatie cursussen

Concreet heb ik nu voorbeelden van chauffeurs die zich inschrijven voor een cursus met E-learning maar al drie cursussen met E-learning gevolgd hebben, en chauffeurs die zich inschrijven voor bijvoorbeeld ADR maar al 1 of 2 dagen ADR gevolgd hebben in de afgelopen jaren. Dan wordt de inschrijving voor een nieuwe cursus niet geaccepteerd.

Het is dus van belang, zeker als er gebruik wordt gemaakt van de uitstelregeling, om te weten welke cursussen in de afgelopen 5 jaar zijn gevolgd.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op