Limited Quantity (LQ)

Wat is Limited Quantity?

‘Gevaarlijke goederen in kleine hoeveelheden per verpakking’

Limited Quantity zijn gevaarlijke goederen die, conform de eisen van het ADR, voorzien zijn van een UN-nummer, vervoersnaam, klasse en verpakkingsgroep. Deze goederen zijn verpakt in kleine hoeveelheden (maximaal 5 kilogram of liter per verpakking), zodat het gevaar met betrekking tot het transport van deze goederen beperkt geacht wordt. Daarom is het vervoer van deze goederen vrijgesteld van de meeste regels in het ADR, zoals voertuiguitrusting en oranje kenmerking. De goederen en soms de voertuigen moeten echter wel herkenbaar zijn als Limited Quantity.

Een voorbeeld van Limited Quantity zijn spuitbussen, maar ook ruitensproeiervloeistof dat vaak in 5 liter jerrycans wordt verpakt. Bij het vervoer hoeft de vrachtbrief niet volgens de regels van het ADR worden ingevuld. De chauffeur moet wel in het bezit zijn van een ADR-bewustwordingscertificaat conform ADR hoofdstuk 1.3.

Vervoer als stukgoed

De regels voor een voertuig zijn als volgt:

  • Transporteenheden, die meer dan 8 ton gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden vervoeren, moeten aan de voor- en achterzijde voorzien zijn van het 'Limited Quantity etiket'.
  • Voorgaande regel geldt niet indien ook andere gevaarlijke goederen worden vervoerd, waarvoor het gebruik van de oranje kenmerkingsborden verplicht is.
  • Voorgaande regel geldt ook niet, indien een zeecontainer wordt vervoerd die aan vier zijden de LQ-etiketten draagt.
  • Zeecontainers, die gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden bevatten, moeten aan 4 zijden voorzien zijn van etiketten. Het voeren van een ADR-gevaarsetiket én een LQ-etiket is sinds 2013 toegestaan.
  • Bij een exportcontainer moet een Dangerous Goods Declaration aanwezig zijn.

Neem contact op

ADR Bewustwordingscertificaat

Iedereen die met gevaarlijke stoffen omgaat, moet zijn opgeleid al naargelang zijn taken en verantwoordelijkheden dat van deze persoon vereist. Hij moet dus een basiskennis van de gevaren van gevaarlijke stoffen hebben, weten op welke etikettering hij moet letten, en kennis hebben van de vrijstellingsregels waaronder deze goederen worden vervoerd en welke regels nog wel van kracht zijn. Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u een goed advies nodig? Neem dan vooral contact met ons op, wij helpen u graag.