Nascholing code 95 verandert per 1 januari 2021

Vanuit de chauffeurswereld is vaak kritiek gekomen over de invoering van de code 95. Terecht of niet terecht moeten we het er maar mee doen. In nieuwe wetgeving die vanuit Europa wordt verspreid worden manieren waarmee chauffeurs het zichzelf ‘makkelijk’ maken verder aan banden gelegd. Ook zegt men meer Europees te gaan controleren op de wijze en het niveau van opleiden. Dat menigeen daar zijn twijfel bij heeft staat vast, vast staat ook dat Nederland per 1 januari 2021 zal gaan voldoen aan deze nieuwe eisen.

De belangrijkste punten op een rij:

Variatie binnen de nascholing code 95

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Voorbeeld: Een chauffeur volgt de eendaagse training ‘Digitale Tachograaf’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen mogen dan niet hetzelfde zijn. De verplichte 7 uur praktijktraining (W training) blijft van kracht.

Heeft een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Alleen mag na 1 januari 2021 deze cursus in dezelfde nascholingscyclus niet nog een keer herhaald worden.
Dit heeft ook effect als het ADR-diploma, dat over het algemeen binnen 5 jaar wordt herhaald en dan voor 14 uur meetelt, wordt ingezet om tweemaal in één periode ADR te halen en zo geen andere cursus te hoeven doen. Na 1 januari zal deze ADR-cursus slechts éénmaal meetellen, en dan ook voor maximaal 14 uur. Dus ook geen 21 of 28 uur meer bij het volgen van meerdere modules.

 

E-learning en opgeknipte cursussen

Nieuw is dat theoretische cursussen (U-cursussen), waarvan dagdelen worden verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt), per 1 januari 2021 op aaneengesloten dagen (m.u.v. de zondag) moeten plaatsvinden. Voor praktijktrainingen (W-trainingen) en nascholingscursussen met e-learning blijft de gebruikelijke 10 kalenderdagen van kracht.

Er wordt ook een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover ontvangt u na de zomerperiode meer informatie.
Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

 

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus. Een overzicht van de opleidingen die niet meer samen meetellen voor de nascholing zal binnenkort volgen.

Aandachtspunten:

  • U zult zelf, of als werkgever voor werknemers, moeten noteren niet alleen hoeveel uren zijn behaald, maar ook door middel van welke opleidingen dit is gegaan. Doublures kan immers ertoe gaan leiden dat uren niet worden meegeteld. Dit komt naast de administraties waarin u opneemt wanneer de verloopdata van rijbewijs en code 95 per chauffeur zijn.
  • Het kan raadzaam zijn om bepaalde opleidingen vóór 1 januari te volgen. Denk bijvoorbeeld als u het ADR-diploma moet verlengen, of (pluim)veetransport én ADR voor uw werk nodig hebt.


Heeft u hulp nodig, of vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op. 

Neem contact op