Nieuwe ADR-wetgeving 2015

De oneven jaren zijn voor het ADR altijd spannend. Eens in de twee jaar worden internationaal de nieuwe regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen bepaald. Dit jaar gelukkig weinig bijzonderheden. Bovendien gelden voor alle nieuwe regels een overgangstermijn tot 30 juni 2015.

Nieuwe regels per 1 januari 2015:

  • Er zijn 20 nieuwe UN-nummers (3507 t/m 3526) uitgegeven, waarvan 18 voor gassen, een nieuwe bijtende stof en een nieuwe stof in klasse 9. Dit is UN3509 en die is voor de recycling erg interessant.
  • UN3509: LEEG ONGEREINIGDE VERPAKKINGEN VOOR VERWIJDERING of AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD
    In deze nieuwe klasse vallen afgekeurde verpakkingen die bestemd zijn voor verwijdering omdat ze lek, onbruikbaar of afgevoerd zijn. Een voorbeeld is kunststof verpakkingen die langer dan vijf jaar geleden geproduceerd zijn en dus niet meer voor gevaarlijke goederen gebruikt mogen worden. Aanwezige restanten in goederen die ingedeeld zijn onder UN 3509 mogen alleen stoffen zijn van klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 of 9. Hierbij hoeven dus de oude stofnamen niet meer te worden vermeld. Lekkage van de oude stoffen moet worden voorkomen door gebruikmaking van goedgekeurde vaten, oververpakkingen of afsluitbare zakken. Voorschriften betreffende het vervoersdocument: De vervoersnaam “LEGE ONGEREINIGDE VERPAKKINGEN VOOR VERWIJDERING” moet worden aangevuld met de woorden “(MET RESTANTEN van […])” gevolgd door de klassen die overeenkomen met de restanten, in de volgorde van nummering van de klassen. Voorbeeld: Het vervoer van twee soorten AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD, bijvoorbeeld een partij die goederen hebben bevat van klasse 4.1 en een partij die goederen van klasse 3 met bijkomend gevaar van klasse 6.1 hebben bevat, dienen in het vervoerdocument te worden aangegeven als: “UN 3509 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD (MET RESTANTEN VAN 3, 4.1, 6.1),9” In de 1000-puntentabel valt dit UN-nummer onder vervoerscategorie 4, dus onbeperkt vervoer.
  • Voor UN 3077 en UN 3082 gaat bijzondere bepaling 375 de mogelijkheid bieden om voor UN 3077 tot 5 kilogram per (binnen)verpakking en UN3082 tot 5 liter per (binnen)verpakking uitsluitend wat algemene verpakkingsvoorschriften te laten gelden. Alle overige voorschriften komen dan te vervallen. Dit biedt aanzienlijke voordelen omdat dan onder andere ADR kenmerking en etikettering niet meer vereist is. De afzender bepaalt of deze bepaling van toepassing is. Als de colli van etiket 9 voorzien zijn, is deze bepaling dus niet van toepassing en moet volgens de regels van het ADR gereden worden.
  • De schriftelijke instructie volgens 5.4.3 (de vier blaadjes) kent enkele tekstuele wijzigingen, zo zijn verwijzingen naar norm EN 471 en EN 141 verwijderd. Daarnaast komen de voorbeeld verwijzingen naar de veiligheidsbril en de verwijzing naar de ABEK filters te vervallen. Vanwege dit laatste komt lid B van de laatste pagina van de schriftelijke instructie geheel te vervallen. Met betrekking tot de schriftelijke instructie geldt dat de oude schriftelijke instructies nog tot 30-6-2017 gebruikt mogen worden. In de loop van dit jaar zullen de bedrijven waarvan ik veiligheidsadviseur ben, van mij nieuwe schriftelijke instructies ontvangen.
  • Het rookverbod bij laden en lossen van ADR-goederen is per 1 januari 2015 ook van toepassing op het gebruik van elektronische sigaretten en soortgelijke apparaten.
  • In het etiket voor LQ (Limited Quantity) mag vanaf nu ook een Y voorkomen. Dit symbool, dat oorspronkelijk gebruikt werd voor Limited Quantity in de luchtvaart, mag nu zonder verdere toevoegingen ook voor wegvervoer gebruikt worden.

    De overige veranderingen in het ADR zijn voor de wegvervoerder niet zo interessant. Wilt u ze toch nalezen, verwijs ik u graag naar deze website