Tankcontainers en ADR op een LZV, mag dat?

Tankcontainers en ADR op een LZV, mag dat? Er wordt antwoord gegeven op de vragen of het toegestaan is dat tankcontainers vervoerd worden met een LZV en of gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden met een LZV.

Mogen tankcontainers worden gereden met een LZV?

Nog steeds is het voor sommigen niet duidelijk of tankcontainers vervoert mogen worden met een LZV. Daarom hierbij een opsomming van de relevante wetgeving:

  • De ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’* geldend van 01-01-2020 t/m heden stelt in diverse beperkingen dat een LZV niet mag zijn uitgerust met een tank van meer dan 1000 liter of deze als lading mag vervoeren.
  • Gezien de ‘Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’**  van 5 maart 2018 heeft hierin eerst de tekst ‘tank of vloeistofcontainer van meer dan 1000 liter’ gestaan, maar is dit per 1 april 2018 verwijderd. Daarmee is het vervoer van vloeistofcontainers toegestaan.

Mogen geladen tankcontainers worden gereden met een LZV?

In de ‘Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’**  van 5 maart 2018 staat het volgende citaat:

“Uitsluitend het vervoer van lege tankcontainers met een LZV wordt toegestaan. Volle tankcontainers moeten derhalve nog steeds met de reguliere combinaties, zonder ontheffing, worden vervoerd. Het verbod van ADR en daarmee ook niet gereinigde ADR op een LZV blijft gehandhaafd.”

Deze LZV vervoert uitsluitend lege tankcontainers. Dit is dus toegestaan. Het vervoer van beladen tankcontainers is dat niet.

Deze LZV vervoert uitsluitend lege tankcontainers. Dit is dus toegestaan. Het vervoer van beladen tankcontainers is dat niet.

Mogen gevaarlijke stoffen (ADR) worden gereden met een LZV?

De ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’* geldend van 01-01-2020 t/m heden stelt in Bijlage C, Artikel E dat een LZV geen gevaarlijke stoffen mag vervoeren in hoeveelheden groter dan bedoeld in Randnummer series 1.1.3 van het ADR. Dat betekent dat als de hoeveelheid gevaarlijke stoffen kleiner is dan genoemd in deze randnummers, dit wel is toegestaan.

De meest relevante vrijstellingen hierin zijn de volgende:

  • ADR 1.1.3.4.1   Vrijstelling indien in een bijzondere bepaling, genoemd in tabel A bij een UN-nummer, hiervoor een tekst is opgenomen. Dit betreft dus geen algemene vrijstelling.
  • ADR 1.1.3.4.2   Vrijstelling indien er wordt vervoerd conform ADR hoofdstuk 3.4, beter bekend als Limited Quantity. Dit is dus toegestaan
  • ADR 1.1.3.4.3   Vrijstelling indien er wordt vervoerd conform ADR hoofdstuk 3.5, beter bekend als Excepted Quantity. Dit is dus toegestaan
  • ADR 1.1.3.6      Vrijstelling indien het totaal in het voertuig geladen hoeveelheid gevaarlijke stoffen opgeteld niet meer is dan 1000 punten. Dan is dit toegestaan.

Samenvattend kun je zeggen dat als het vervoer op een normale combinatie zonder de oranje kenmerkingsborden is toegestaan, dit vervoer per LZV ook is toegestaan. Voor de vrijstelling ADR 1.1.3.6 geldt wel dat er een 2 kg poederbrandblusser en een goed ingevulde vrachtbrief aanwezig moet zijn.

Voor alle vervoer van gevaarlijke stoffen onder de vrijstellingsgrenzen (LQ, EQ en <1000 punten) moet de bestuurder conform ADR hoofdstuk 1.3 tenminste een bewustwordingscursus hebben gevolgd.

Bronvermelding:

* ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’ is terug te vinden via wetten.overheid.nl, https://wetten.overheid.nl/BWBR0032533/2020-01-01

** ‘Wijziging beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’, gepubliceerd op 5 maart 2018 is terug te vinden via zoek.officielebekendmakingen.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-14961.html

Nieuws

Korte ADR-cursus voor planners en loodsmedewerkers

Rijdt jullie transportbedrijf ADR? En hebben de chauffeurs een ADR-diploma maar missen de planners en loodsmedewerkers kennis van ADR? EBTL kan een in-company training verzorgen, afgestemd op jullie w…

Lees meer

ERRU-register van start per 1 april 2022

Op 1 april 2021 is het ERRU-register in Nederland van start gegaan. Hierin staan overtredingen beschreven waarvoor strafpunten worden geregistreerd als er een overtreding wordt begaan. Hoe ernstiger d…

Lees meer

Ik heb een vraag