Veranderingen door Mobility Package

Op 8 juli 2020 is het Mobility Package 1 definitief aangenomen door het Europees Parlement. Deze week is bekend geworden dat deze naar verwachting al op 31 juli 2020 wordt gepubliceerd. Na publicatie is de herziene wetgeving een feit. Vanaf die publicatiedatum geldt per onderdeel telkens een eigen ingangsdatum. Alle data hangen samen met de datum van publicatie. Mocht deze alsnog wijzigen, dan wijzigen ook de data in dit document. Het Mobility Package 1 bestrijkt een groot aantal voor het wegvervoer essentiële onderwerpen en heeft dus veel gevolgen voor alle transportondernemers.

Als het Mobility Package zo wordt uitgevoerd en gecontroleerd zoals nu is afgesproken gaat deze grote veranderingen in het internationale vervoer met zich mee brengen, en dan met name voor de Oost-Europese chauffeurs. Voor Nederlandse chauffeurs zit er dankzij de versoepeling van de rijtijdenwet in eerste instantie positieve kanten aan. Een opsomming van de veranderingen (ingangsdatums onder voorbehoud van publicatie):

Per 20 augustus 2020 (exacte datum kan nog iets wijzigen):    

 • Afwijking van rijtijdenwet (artikel 12) teneinde veilige stopplaats te bereiken
  Dit mag nu indien op de printout wordt vastgelegd door welke onvoorziene omstandigheid de rijtijdenwet is overschreden. Dit mag straks ook om de woon-of standplaats van de chauffeur te bereiken, maar alleen als het gaat om de WEKELIJKSE rust (dus op de laatste werkdag van de week) met 2 uur mits daarvoor een halfuur pauze is genomen. De wet mag met een uur worden overschreden als er geen pauze vooraf wordt genomen. Ook moet de extra rijtijd worden gecompenseerd met extra rust. Een verruiming om thuis te komen dus.
 • Wekelijkse rust mag nu ook in de boot-treinregeling
  Tot nu toe mocht alleen de dagelijkse, normale rust ook op een boot of trein plaatsvinden. In de nieuwe regeling mag ook de weekendrust tweemaal worden onderbroken met maximaal 1 rijuur, dit geldt zowel voor de normale (45 uur) weekendrust als de verkorte (24 uur) weekendrust. De verkorte nachtrust (9 uur) mag nog steeds niet worden onderbroken, de normale nachtrust (11 uur) alleen als er een blok van 8 uur onafgebroken rust overblijft.
 • Tweemaal verkorte wekelijkse rust
  Op dit moment mag er slechts één verkorte weekendrust worden gehouden, gevolgd door een normale weekendrust, waarbij de ‘te korte’ uren binnen drie weken worden gecompenseerd door ze te voegen aan een normale dagelijkse of wekelijkse rust. In de nieuwe regeling mogen er twee verkorte rusten achter elkaar worden genomen, mits er in 4 weken ook twee normale weekendrusten worden gemaakt. De ‘te korte’ uren moeten dan bij de eerste normale weekendrust worden gevoegd. Dus het wordt toegestaan om tweemaal een weekendrust van 24 uur te maken achter elkaar (hoewel mijn bron wel spreekt over ‘in het buitenland’) maar daarna moet een weekendrust van 45+21+21 uren = 87 uur én één van 45 uur volgen. Voor de chauffeur uiteraard, niet voor de auto. De normale weekendrust mag niet in de auto worden doorgebracht maar moet op een passende locatie zijn met sanitaire voorzieningen op kosten van de werkgever.
 • Terugkeer chauffeur naar woon- of standplaats
  Er komt een verplichting voor het transportbedrijf om het werk zo te organiseren dat de chauffeur eens in de 3 of 4 weken naar zijn woonplaats of naar de standplaats van de werkgever waar de chauffeur normaal gesproken is gestationeerd terug kan keren. Dit geldt één keer per 3 weken indien er twee verkorte rusten achter elkaar zijn genoten, één keer per 4 weken als de normale en verkorte rust om en om zijn genoten.

Regelgeving verwacht per 1 februari 2022

In het Mobility Package is nog veel meer afgesproken. Hieronder volgt een opsomming, maar omdat de invoeringsdatum pas over anderhalf jaar is, benoem ik onderstaande punten alvast zodat je er van op de hoogte bent en eventueel op kunt anticiperen.

 • Controle onderweg op 60 uur wekelijkse arbeidstijd
  Er zal onderweg worden gaan worden gecontroleerd op een maximale arbeidsduur van 60 uur per week. Dit zal gevolgen hebben voor chauffeurs die 6 dagen volop werken (zondagmiddag weg, zaterdagritjes). Bij een correcte invoer van de arbeidstijd zal dit niet meer mogelijk zijn.
 • Gelijke beloning voor chauffeurs
  Cabotage wordt gelijkgesteld aan detacheren. Met andere woorden, een cabotagerit (waarbij in een land dat niet het vestigingsland van een transportbedrijf is een rit wordt uitgevoerd) moet worden beloond volgens de beloning van dat land. Hoe dat er precies uit gaat zien is mij nog niet helemaal duidelijk.
 • Eis dat voertuig iedere acht weken naar vestigingsplaats terugkeert
  Een onderneming moet worden gevestigd in een land en plaats waar het over gebouwen beschikt waar alle documenten over de transportactiviteiten worden bewaard. Naar deze plaats of dit land zal het voertuig iedere acht weken moeten terugkeren. Als dit inderdaad streng wordt gecontroleerd (wat mogelijk wordt met de SmartTacho 2) zullen veel Oost-Europese (brievenbus)bedrijven een reële vestiging in een West-Europees land moeten oprichten waar de voertuigen iedere acht weken kunnen zijn, of een transport naar hun eigen land moeten aannemen. Van oorsprong West-Europese bedrijven zullen hierin ook stappen moeten ondernemen. Een interessante ontwikkeling.
 • Na drie cabotageritten binnen 7 dagen in een lidstaat mag het 4 dagen niet
  Er zijn nu drie cabotageritten per voertuig toegestaan in 7 dagen nadat een buitenlands voertuig het land binnen komt. Dit blijft bestaan maar er wordt een periode van 4 dagen na de derde rit aan toegevoegd waarin het niet mag. Dit moeten voorkomen dat na drie ritten en een klein ritje de grens over er gewoon verder gecaboteerd kan worden. Dit zal er toe leiden dat buitenlandse voertuigen die vaak in één land hun werkzaamheden uitvoeren sneller op kenteken in dat land gezet gaan worden.

Na 1 februari 2022

 • 20 mei 2022: Vergunninggrens van 3,5 ton voertuiggewicht wordt verlaagd naar 2,5 ton
  De eis tot het hebben van een transportvergunning wordt Europees gezien verlaagd van 3,5 ton naar 2,5 ton (dus praktisch gezien voor iedere bedrijfswagen behalve de kleinsten). De Nederlandse eis tot het hebben van een transportvergunning bij een laadvermogen van meer dan 500 kilo blijft ook bestaan.
 • 1 augustus 2023: Europees register voor de eis van betrouwbaarheid (ERRU)
  Er komt een Europees register waarin de meest zware inbreuken op de geldige regels worden opgenomen in met elkaar verbonden nationale registers (ERRU) en die kunnen leiden tot verlies van de betrouwbaarheid voor de transportmanager en de onderneming en daarmee ook van de transportvergunning. Nieuw is dat in dit register ook de geschiedenis en omvang van een bedrijf wordt opgenomen, dat overtredingen door uitvoerende directeuren hierin worden opgenomen en dat dit register inzichtelijk is voor wegcontroleurs tijdens controles. De nationale uitvoering van dit register in Nederland wordt verwacht in januari 2021.
 • 20 augustus 2023: Introductie Smart Tacho 2; opslaan van locatie
  De tweede versie van de smart tacho wordt verplicht op nieuw geregistreerde voertuigen. Deze nieuwe versie wordt ingezet als handhavingstool, niet alleen voor de rij- en rusttijden, maar ook voor detachering en cabotage. Daarom moet het ook de positie van het voertuig gaan registreren wanneer het voertuig een land verlaat of binnenrijdt en wanneer er geladen en/of gelost wordt.  
 • 31 december 2024/ 20 augustus 2025: Verplichte vervanging tachograaf voor internationaal vervoer
  Alle analoge en digitale tachografen gebruikt in het internationale vervoer, uitgezonderd de smart tacho 1, moeten per 31 december 2024 zijn vervangen door een smart tacho 2. Alle Smart Tacho 1 modellen, gebruikt in het internationale vervoer, moeten per 20 augustus 2025 zijn vervangen voor een Smart Tacho 2.
 • 1 juni 2026: Invoering tachograaf voor voertuigen vanaf 2,5 ton
  De tachograafplicht wordt verlaagd voor bedrijfswagens van 3,5 naar 2,5 ton totaalgewicht die worden gebruikt in het internationale goederenvervoer.

 

Heeft u vragen over de veranderingen door Mobility Package? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

Neem contact op